Followers

Friday, May 15, 2009

GURU PEMBINA NEGARA DAN BANGSA

Khutbah Jumaat - 15 Mei 2009 / 20 Jamadil Awal 1430H.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SEKALIAN,

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah S.W.T. dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Marilah kita memperbanyakkan zikir kepada Allah S.W.T. dan memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat kelak.


KAUM MUSLIMIN YANG DIRAHMATI ALLAH S.W.T,

Bersempena Sambutan Hari Guru yang diadakan saban tahun diseluruh negara, mimbar Jumaat pada hari ini ingin menyingkap resepi kejayaan para guru melahirkan insan cemerlang, seterusnya dapat membina sebuah negara menuju kearah kemakmuran dan keberkatan disisi Allah S.W.T. Guru adalah ibarat lilin yang menerangi kegelapan diwaktu malam, sanggup berkonban masa dan tenaga demi mendidik anak-anak bangsa menjadi insan berguna, rela pula mengenepikan kepentingan diri sendiri demi memastikan kejayaan anak-anak didiknya dimasa hadapan. Guru juga adalah merupakan insan pendidik yang tidak pernah kenal erti penat dan jemu, sentiasa berusaha memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak didiknya dan tidak pula berputus asa dengan kegagalan yang mereka hadapi. Inilah kerjaya dan rutin harian seorang guru.


SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S.W.T,

Guru merupakan asas utama kepada pembinaan negara dan bangsa. Tanpa didikan guru, maka akan pincanglah perjalanan sebuah takbir urus negara dan akan rosaklah bahasa yang dipimpin. Oleh itu, tidak dapat dinafikan lagi bahawa kejayaan sesebuah bangsa dan negara adalah juga merupakan kejayaan seorang guru dalam mendidik. Pada hari ini kita dapat melihat pemimpin-pemimpin negara kita dapat mentadbir negara dengan baik. Pada hari ini juga kita dapat melihat para 'engineer' dan arkitek kita mampu membina kemajuan dengan terdirinya bangunan-bangunan pencakar langit dan segala bentuk pembangunan dan lain-lain. Tidak kurang juga para cendiakawan kita yang mendapat pengiktirafan dalam dan luar negara kerana sesuatu kejayaan yang mereka tempuhi. Kesemua itu adalah bermula dari didikan seseorang insan yang bernama guru. Faktor kejayaan seorang guru atau pendidikan dalam mendidik anak bangsa banyak bergantung kepada beberapa perkara antaranya:

Pertama: meletakkan sifat ikhlas sebagai keutamaan didalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didikannya. Sifat ikhlas mempunyai pengaruh yang amat besar didalam amalan dan gerak kerja seharian manusia semudah amalan-amalan peribadi yang berhubung kait dengan orang lain. Sekiranya sifat ikhlas itu tidak ada, maka sudah akan timbul pula sifat-sifat mazmumah dikalangan guru seperti riak, hasad dengki, taksub dengan pendapat diri sendiri, tiada sifat tawaduk dengan ilmu yang dimilikinya dan lain-lain lagi.

Kedua: Meletakkan matlamat untuk melahirkan insan rabbani. Untuk mencapai matlamat itu, guru itu sendiri dari guru sifat-sifat rabbani iaitu dengan sifat ketaatan, pengabdian diri terhadap syariat Allah S.W.T. disamping sifat2 mahmudah yang lain. Guru yang telah memiliki sifat-sifat ini secara tidak langsung akan memberi kesan mendalam didalam ucapan dan tingkah-lakunya ketika berhadapan dengan anak-anak didiknya. Seterusnya ia akan dijadikan contoh terbaik untuk di dan dapat pula menunaikan sifat-sifat rabbani didalam diri anak-anak didiknya. Sebaliknya, tanpa memiliki sifat-sifat itu, sudah pasti matlamat tarbiah Islamiah itu tidak akan dapat dicapai sepenuhnya. Firman Allah S.W.T didalam surah Al-Imran ayat 79:

"Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab dan kenabian, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan dengan perbuatan menyembah Allah". Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadikan orang-orang rabbani (orang yang hanya menyembah Allah S.W.T dengan ilmu dan amal yang sempurna), kerana kamu sentiasa menjadi insan Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya".

Ketiga: Mengutamakan kesuburan didalam meyampaikan ilmu dan segala maklumat kepada anak-anak didikannya. Seorang guru perlu sabar dan tabah menghadapi segala bentuk kerenah anak-anak didikannya. Ini adalah kerana setiap manusia tidak memilki terhadap kemampuan yang sama ketika melalui suatu proses pembelajaran. Dalam masa yang sama, sikap sebilangan pelajar yang acuh tak acuh didalam pelajarannya juga merupakan suatu cabaran besar kepada guru. Jesteru, sifat sabar inilah yang amat diperlukan didalam diri setiap guru. Rasullullah S.A.W adalah merupakan seorang nabi dan guru yang patut dicontohi. Kesabaran baginda S.A.W. dalam menyampaikan risalah dakwah kepada umat manusia telah menghasilkan suatu kejayaan yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain.


SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S.W.T,

Keempat: Seorang guru haruslah menjadikan dirinya sebagai contoh teladan yang baik kepada anak-anak didiknya. Percakapan seorang guru samada berbentuk nasihat, pengajaran atau sebagainya haruslah disusuli dengan perbuatanya. Ini adalah kerana guru merupakan 'role' model kepada anak-anak didiknya. Setiap gerak-geri dan perlakuan guru dihadapan anak-anak didiknya sudah pasti akan diperhatikan oleh mereka. Sekiranya perlakuan itu menyalahi diri apa yang diucapkannya, maka ini akan menimbulkan persepsi yang tidak baik dikalangan anak-anak didiknya. Seterusnya perkara ini akan menimbulkan kesan jangka panjang yang negatif dalam aspek pembinaan generasi yang akan mewarisi kepimpinan negara kita. Firman Allah S.W.T didalam surah Al-Saff ayat 2 dan 3:

Maksudnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya!. Amat besar kebenciannya disisi Allah bahawa kamu mampu katakan sesuatu yang kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya".

Kelima: Seorang guru berlaku adil dikalangan anak-anak didiknya.

Tidak melebih-lebihkan atau membeza-bezakan diantara satu dengan yang lain kecuali pada perkara-perkara yang sepatutnya. Sikap adil, apabila telah ditanamkan kedalam jiwa anak-anak didik kita, sudah pasti akan dapat melahirkan generasi pimpinan yang dapat menjalankan tanggungjawab secara jujur dan amanah. Firman Allah S.W.T didalam surah Al-Ma'idah ayat 8:

Maksudnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum iaitu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan".

Selain daripada itu, guru juga mempunyai tanggungjawab dan berperanan melindungi anak-anak didiknya dari terpengaruh dengan budaya-budaya negatif yang telah menular didalam masyarakat kita pada hari ini. Keagaraban, kemesraan, dan perhatian yang diberikan guru kepada anak-anak didiknya akan memudahkan tugas mereka membentuk generasa ini mengikut acuan yang mereka kehendaki. Sikap seperti inilah juga yang telah dianjurkan oleh Rasulluh S.A.W kepada umatnya ketika mendidik anak-anak mereka.


SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH S.W.T,

Demikianlah beberapa sifat terpuji yang dimiliki oleh kaum guru. Sifat-sifat seperti ini memang amat jarang didapati didalam bidang-bidang pekerjaan yang lain. Sifat-sifat yang terpuji yang dibawa oleh para guru ini sebenarnya memberikan kesan yang amat besar didalam pembentukkan bangsa dan negara. Justeru itu, sumbangan mereka dipersada pendidikan negara seharusnya mendapat penghormatan yang sebaik-baiknya.

Apa yang kita dapati sejak kebelakang ini, pelbagai persepsi negatif yang telah yang dilontarkan kepada guru. Ada yang beranggapan guru masa ini tidak seperti guru zaman dahulu, suka mengeluarkan kata-kata lucah, suka mendera dan sebagainya. Hakikatnya kes-kes seperti ini hanyalah merupakan isu-isu pinggiran yang sengaja diperbesar-besarkan kerana kepentingan peribadi pihak-pihak tertentu. Apa yang pasti, kejayaan yang dicapai oleh guru didalam melahirkan insan-insan cemerlang amat banyak sekali. Justeru, adalah tidak adil bila sedikit kesilapan mereka diseret kemukan pengadilan dan kejayaan mereka mendidik anak bangsa tidak mendapat pengiktirafan yang sewajarnya.

Oleh itu, marilah kita bersama mengembalikan semula darjat kemulian kaum guru serta menangkis segala dakyah yang boleh merosakkan imej mereka. Berterima kasihlah kita kepada kaum guru yang telah memberikan pengorbanan yang tidak terkira yang mana dengan pengorbanan mereka itu, kita dapat berada pada kedudukan yang amat selesa pada hari ini.

Maksudnya:

Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhikan perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang islam (Yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!"


SIDANG JUMAAT YANG DIKASIHI,

Guru yang mampu membina negara dan bangsa guru yang dapat menyalurkan sifat-sifat ikhlas, melahirkan insan rabbani, menjadi contoh yang baik dan adil untuk dihayati oleh anak didik mereka.Pendidikan yang diberikan memberi pengaruh yang amat besar dari sudut keperibadian kepada generasi pemimpin didalam mentakbir sebuah negara.

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan negara umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. Justeru kami pohon kehadrat-Mu, tetapkanlah iman kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami kejalan yang Engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.

*Teks Khutbah dipetik daripada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...